WSGE

Zapraszamy do zapoznania się z programem kształcenia przygotowanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z Józefowa. Uczelnia funkcjonuje od 2002 roku oraz posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, w tym na takich kierunkach, jak: administracja, prawo urzędnicze, pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne. Kształcimy w duchu poszanowania wartości płynących z praw człowieka, a celem zajęć jest otrzymywanie nowych kwalifikacji i przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania nowej pracy. Szczegółowe wiadomości na stronie internetowej.

Zobacz: http://wsge.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *