Sprawdź adres WWW

Tutaj możesz sprawdzić, czy dany adres URL spełnia wymagania, aby zostać dodanym do katalogu. Nasz system sprawdzi, czy strona nie zawiera przekierowań, czy jest dostępna i czy kod źródłowy strony bez kodu HTML ma więcej niż 2500 znaków, co jest wymogiem dla dodawanych stron. Wprowadź adres URL w pole tekstowe i kliknij przycisk „Sprawdź„, aby przeprowadzić weryfikację. Jeśli strona spełnia wymagania, można ją zgłosić do naszego katalogu. W przypadku nieprawidłowego adresu URL lub niespełnienia innych wymagań, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Nasz katalog, a dokładniej nasz boot, co jakiś czas sprawdza strony pod tym względem, jeżeli okaże się że strona jest nie dostępna, przekierowuje na inna stronę lub jej treść na stronie ma mniej niż 2500 znaków, w tedy taka strona otrzymuje „minusa”, gdy zdobędzie 5 „minusów” jest automatycznie usuwana z katalogu.