FST-Management

FST-Management sp. z o.o. została utworzona w czerwcu 2000r. Początkowo firma świadczyła usługi konsultingowe, zarządcze oraz brokerskie w dziedzinie reasekuracji.
Obecnie Spółka prowadzi działalność brokerską zarówno w przedmiocie ubezpieczeń, jak i reasekuracji, co pozwala na kompleksowe podejście do zagadnień ubezpieczenia w przedsiębiorstwie Klienta. W swoich działaniach Spółka zaspokaja kompleksowe potrzeby obsługiwanych podmiotów z zakresu szeroko pojętych ubezpieczeń gospodarczych.

Zobacz: http://www.fst.torun.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *