ZYGMUNT-KAMIŃSKA obniżenie alimentów Warszawa

Posiadająca swoją siedzibę w Warszawie Kancelaria Notarialna Iwona Zygmunt – Kamińska prezentuje swoją ofertę. Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. Kancelaria: sporządza akty notarialne, sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe, sporządza wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów i wykonuje inne czynności prawne, wynikające z odrębnych przepisów. Więcej na stronie internetowej.

Zobacz: http://kancelaria-zk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *