MARIUSZ SZULCZEWSKI notariusze stargard

Poszukujesz notariusza w Stargardzie Szczecińskim? Przedstawiamy Kancelarię Notarialną Mariusz Szulczewski. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów Stron oraz innych osób, dla jakich czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności bądź szczególne okoliczności. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Zobacz: http://www.notariuszstargard.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *