KLAUZIŃSKA JOLANTA kancelarie notarialne nysa

Przedstawiamy Kancelarię Notarialną Jolanta Klauzińska z siedzibą w Nysie. Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Notariusz spisuje także protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a też – na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej. Informacja dotycząca czynności notarialnych jest nieodpłatna. Więcej na stronie internetowej.

Zobacz: http://notariusznysa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *