Sanins

Grupa firm Sanins działa na rynku ponad 10 lat. Są to dynamicznie rozwijające się firmy z branży budowlanej. Na przełomie ostatnich lat przygotowaliśmy z sukcesem wiele obiektów użyteczności publicznej i komercyjnej. Dla naszych klientów byliśmy zawsze lojalnym kooperantem. Grupa działa głównie w sferze budownictwa infrastrukturalnego. Korzystając z wiedzy zaufanych inżynierów zbudowaliśmy mocny podmiot gospodarczy który może konkurować z bardzo mocnymi firmami ze swojej branży nie tylko na płaszczyźnie finansowej, lecz i technicznej. Sanins Wentylacja działa w branży instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania razem z systemami BMS i automatyką. Dysponujemy własną produkcją elementów wentylacyjnych. Realizujemy prace budowlano-montażowe, projektujemy, świadczymy serwis. Firma dysponuje pełnym zapleczem w zakresie doradztwa inżynieryjnego, wykonywania przeglądów, ekspertyz technicznych i kosztorysów budowlanych. Przekrój prac: instalacje wentylacyjne, klimatyzacja, kotłownie i węzły ciepła, instalacje chłodnicze dla przemysłu, sieci cieplne. Część naszego zespołu zajmuje się branżą instalacyjną w zakresie instalacji kanalizacyjnych, wodnych i elektrycznych jak też gazowych. Realizujemy roboty budowlano-montażowe, projekty, jak również zapewniamy serwis. Ekipa dysponuje doskonałym zapleczem odnośnie obsługi inżynierskiej w zakresie przeprowadzania przeglądów budowlanych, kosztorysów oraz ekspertyz technicznych. Zakres wykonywanych robót: zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej, zewnętrzne sieci wodociągowe rozdzielcze, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz elektryczne. W ofercie jest także budownictwo infrastrukturalne od strony wykonawczej. Oferujemy prace związane z budową i rozbudową nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,instalatorstwem jak również pracami ziemnymi. Poza tym oferujemy prace alpinistyczne i związane z zapewnieniem rusztowań.

Zobacz: http://sanins.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *