ROMANA GRUSKOŚ usługi notarialne kraków

W Krakowie ma swą siedzibę kancelaria notarialna kierowana przez Romanę Gruskoś. Zajmuje się sporządzaniem odpisów dokumentów, umów przedwstępnych, małżeńskich majątkowych i rozdziału majątku wspólnego. Doręcza oświadczenia, spisuje protokoły oraz przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe. Notariusze czuwają nad zabezpieczeniem praw oraz interesów wszelkich uczestników czynności notarialnej. Wszelka z czynności realizowanych przez kancelarię posiada charakter dokumentu urzędowego. Czynności te są dokonywane zwykle w siedzibie kancelarii, wyjątkowo w razie szczególnych okoliczności może to być inne miejsce. Więcej na witrynie.

Zobacz: http://www.rgkancelaria.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *